OEen nieuw auto advertentieplatform met regiefunctie voor aangesloten autobedrijven?

Onlangs is Tweedehandsauto.nl gestart, een gratis auto advertentieplatform voor particulieren en autobedrijven. Inmiddels weten steeds meer particulieren en autobedrijven het platform te vinden. Autobedrijven maken eenvoudig gebruik van de – doorlinken voorraad – koppeling met Hexon. 

Een nieuw onafhankelijk platform maakt het ook mogelijk na te denken over nieuwe business modellen, aldus Bart van Doesburg, oprichter en eigenaar van Tweedehandsauto.nl. ‘Er heerst in de bestaande advertentiemarkt voor de automotive een grote ontevredenheid bij autodealers over bijvoorbeeld plotseling opgedrongen en verhoogde advertentietarieven en er is geen of onduidelijke communicatie wanneer bepaalde zaken veranderen. Verder is er geen enkele inspraak mogelijk.’

‘Daarom denken we nu na over verschillende business modellen. Bijvoorbeeld om tegenover het gratis business model een contributiemodel te zetten speciaal voor autodealers. Let wel, dit is natuurlijk ook gewoon een commercieel model, maar met een duidelijke regiefunctie voor autodealers.’ Hoe? 

‘Door bijvoorbeeld voor elke euro aan contributie 50% te besteden aan zowel gerichte promotie van het platform als ook implementatie van en sturing op gewenste online functionaliteit. De regie over deze 50% kan bijvoorbeeld worden gevoerd door een vertegenwoordiging van autodealers.’ 

Dit is slechts een voorbeeld van nieuwe mogelijkheden waarover wordt nagedacht bij Tweedehandsauto.nl

Ook gerichte samenwerkingen, die partijen verder helpen, behoren tot een mogelijkheid.