Iedereen krijgt er als werkgever en als werknemer weleens mee te maken; de proeftijd. In 1907 werd de proeftijd al ingevoerd in Nederland. Sinds die tijd is er het een en ander aan bijgeschaafd kunnen we wel constateren. Voor zowel de werkgever als de werknemer zijn er meer rechten, maar ook zeker meer plichten.

Waarom is de proeftijd zo belangrijk?

De proeftijd voor werkgevers is eigenlijk een extra bescherming bij het aanstellen van nieuwe werknemers. Je kunt je best voorstellen dat je toch altijd wel ergens kunt twijfelen of diegene die je aangenomen hebt wel de juiste competenties bezit en of hij of zij toch wel in het team gaat passen. Met de proeftijd kun je dat dus een tijdje aankijken. Om precies te zijn maximaal 2 maanden. Niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer is het een ideaal middel om te kijken of de nieuwe baan wel zo leuk is en of het bij hem of haar past. In de proeftijd kun je als werknemer gewoon zonder problemen opstappen. Idem dito voor de werkgever. De werkgever kan besluiten niet verder te gaan met de werknemer zonder een opgave van reden.

Ontslagen

Toch komt het voor dat ontslag tijdens proeftijd niet rechtmatig gebeurd. Zoals gezegd mag een werkgever altijd besluiten de proeftijd niet om te zetten in een tijdelijk of vast contract, maar wanneer je bijvoorbeeld ziek bent dan mag de werkgever dit niet vermelden als reden voor ontslag. Als dat wel zo is, dan sta je juridisch behoorlijk sterk om in ieder geval een tijdje extra loon te mogen ontvangen vanuit je inmiddels ex-werkgever. Men noemt dit ook wel misbruik van ontslag en dit is ten strengste verboden.